Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Fen Bilimleri Alanı) (2017 Yılı 2. Grup)

Üniversitemiz öğretim üyesi dışındaki akademik personeline yönelik olarak 03-28 Nisan 2017 tarihleri arasında ikinci kısmı düzenlenen “Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı”na 6 akademik personelimiz katılmıştır. Eğitim programında katılımcılarımıza ilk grupta olduğu gibi Bilim ve Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar ve Araştırma Tasarımı, Örneklem Seçimi, Temel İstatistik Testleri, Veri Toplama Aracı Geliştirme (Geçerlik ve Güvenirlik), Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Proje Hazırlama, Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Proje Hazırlama Uygulamaları, Bilim ve Araştırma Etiği, Akademik Yazma Teknikleri, Akademik Yayın Süreci ve Nicel Araştırma Yöntemleri dersleri verilmiştir. Programın süresi 42 saattir.