Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Fen Bilimleri Alanı) (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz öğretim üyesi dışındaki akademik personeline yönelik olarak 03-28 Nisan 2017 tarihleri arasında “Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Fen Bilimleri alanı baz alınarak iki paralel grup halinde düzenlenen eğitimin ilk kısmına 24 akademik personelimiz katılmıştır. 

Eğitim programında yer alan konu başlıklarımız ise şöyledir: Bilim ve Araştırma ile İlgili Temel Kavramlar ve Araştırma Tasarımı, Örneklem Seçimi, Temel İstatistik Testleri, Veri Toplama Aracı Geliştirme (Geçerlik ve Güvenirlik), Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Proje Hazırlama, Ulusal ve Uluslararası Projeler ve Proje Hazırlama Uygulamaları, Bilim ve Araştırma Etiği, Akademik Yazma Teknikleri, Akademik Yayın Süreci ve Nicel Araştırma Yöntemleri.