Araştırma Görevlileri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında, Üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin yanı sıra öğretim üyesi dışındaki akademik personelimiz için de “Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Planı (2017-2020)”da nitel ve nicel analiz yöntemleri eğitim programı yer almaktadır. 2017 yılı içerisinde öğretim üyesi dışındaki akademik personelimize yönelik olarak iki kez düzenlenen eğitimin ilk kısmına 28 akademik personelimiz katılmıştır. Eğitim Bilimleri Fakültesinden Arş.Gör.Seher YALÇIN ile Arş.Gör.Ayşe SOYLU’nun destek verdikleri programımız, 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Eczacılık Fakültesi A-1 Amfisinde düzenlenmiştir. Program kapsamında Nicel Analiz Yöntemleri başlığı altında (Teori: Hipotez Testleri, Normallik Varsayımı ve Testleri, Temel İstatistik Testler; Uygulama: Veri Girişi, Analizlerin Yorumlanması) ve Nitel Analiz Yöntemleri başlığı altında (Teori: Nitel Araştırma Yöntemleri, Geçerlik-Güvenirlik (İnanırlık), İçerik Analizi; Uygulama: Nvivo Tanıtım, Analizlerin Yorumlanması) dersleri verilmiştir. Eğitim programının süresi 30 saattir.