Öğretim Üyeleri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında, Üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin nitel ve nicel analiz yöntemleri konularında gerekli bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla “Ankara Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Planı (2017-2020)”na  “Öğretim Üyeleri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı” eklenmiştir. İlk kez 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında sağlık bilimleri alanı için düzenlenen bu eğitime 13 akademisyenimiz katılmıştır. Program kapsamında katılımcılarımız Nicel Analiz Yöntemleri ve Nitel Analiz Yöntemleri derslerini almışlardır. Programın süresi 30 saattir. Eğitim programımızda Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr.Ergül DEMİR ile Yrd.Doç.Dr.Mustafa SEVER eğitici olarak görev almışlardır.