Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (2016 Yılı 2. Grup)

Üniversitemize yeni katılan akademik personelimiz için 02-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Senato Salonunda 12 saatlik “Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 52 akademisyenimizin katıldığı program kapsamında  de Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Hizmet İçi Eğitim Koordinatörü Prof.Dr.İnayet AYDIN tarafından Bilim, Üniversite ve Akademik Etik dersi, Yrd.Doç.Dr.Ergül DEMİR tarafından Temel Araştırma Kavramları ve Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yaklaşımlar dersi ve Hukuk Fakültesi  öğretim elemanlarından Arş.Gör.Serdar YILMAZ tarafından Yükseköğretim Mevzuatı dersi verilmiştir.