Görevde 20 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (2016 Yılı 1. Grup)

Üniversitemizde görevde 20 hizmet yılını tamamlamış olan idari personelimiz için 28-30 Mart 2016 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Ilgaz ÖRSEM Tesislerinde Görevde 20 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı düzenlenmiştir. Eğitim programının 1. grubunda 28 kişi bu eğitimi almıştır. 6 saatlik planlanan bu eğitimde katılımcılarımız Doç.Dr.Şakir ÇINKIR’dan Yönetimde İnsan İlişkileri dersini Arş.Gör.Övünç ERDEVECİLER’den ise Takım Çalışması dersini almışlardır.