Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (2015 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında, öğretim üyelerine yönelik olarak 05-16.01.2015 tarihleri arasında Senato Toplantı Salonunda “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 28 akademisyen katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı (Prof.Dr.Muharrem ÖZEN – Hukuk Fakültesi)

2- Yetişkin Eğitimi (Prof.Dr.Rıfat MİSER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

3- Akademik Etik (Prof.Dr.İnayet AYDIN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

4- Ölçme ve Değerlendirme (Prof.Dr.Nizamettin KOÇ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

5- Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliliklerinin Belirlenmesi (Prof.Dr.A.Ezel ESATOĞLU-Sağlık Bilimleri Fakültesi)

6- Öğretim Programlarını Hazırlama (Prof.Dr.Fatma BIKMAZ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

7- Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri (Prof.Dr.F.Dilek GÖZÜTOK-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

8- Öğrenme Psikolojisi (Doç.Dr.Müge ARTAR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

9- Öğretimde Materyal Tasarımı (Doç.Dr.Ayfer ALPER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

10- Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Doç.Dr.Cemal ATAKAN-Fen Fakültesi)

11- Sınıf Yönetimi ve İletişim (Yrd.Doç.Dr.Cem BABADOĞAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Resimler İçin tıklayınız.