Kütüphanelerde Görev Yapan Kütüphaneci Kadrosu Dışındaki Personelin Temel Eğitim Programı

     Üniversitemiz birimlerinin kütüphanelerinde görev yapan personel ile 22.02.2013 tarihinde Rektörlük Senato Salonunda yapılan ihtiyaç saptama toplantısında katılımcıların eğitim ihtiyaçları ve performans sorunları dinlenmiş ve dile getirilen görüşler tutanak haline getirilmiştir. Ayrıca kişilerin yazılı olarak da ilettikleri eğitim ihtiyaçları üzerinde çalışma yapılmış ve kütüphane birimlerinde kütüphanecilik bölümü mezunu olan ve “Kütüphaneci” kadrosunda görev yapan personelin yanı sıra bu bölüm mezunu olmayan fakat bu birimlerde görevlendirilmiş kimi personelin de bulunması nedeniyle, iki ayrı eğitim programı oluşturulması gerektiği düşünülmüştür. “Kütüphanelerde Görev Yapan Kütüphaneci Kadrosu Dışındaki Personelin Temel Eğitim Programı” 27-31 Ocak 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim  programında yer alan “İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları” dersi için Eğitim Bilimleri Fakültesi Drama Salonu da kullanılmıştır.

     Eğitime Üniversitemiz birimlerinin kütüphanelerinde görev yapan personelden 18 kişi katılmıştır.

   Eğitim Programında yer alan dersler ve görev alan eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Öfke ve Stres Kontrolü (Prof.Dr.Emini Gül KAPÇI SEYİTOĞLU-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

2-Kriz Yönetimi (Doç.Dr.Müge ARTAR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

3-Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü (Doç.Dr.Sema BECERİKLİ-İletişim Fakültesi)

4-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri (Yrd.Doç.Dr.Nihan DEMİRKASIMOĞLU- Eğitim Bilimleri Fakültesi)

5- Kütüphanecilik Eğitimi (Uzman Selim KARAAĞAÇ-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

6- Kütüphane Veri Tabanları E-Kütüphane Eğitimi (Uzman Selim KARAAĞAÇ-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

7- Kataloglama-Sınıflama Eğitimi (Uzman Selim KARAAĞAÇ-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

8- MİLAS Kütüphane Otomasyon Sistemi (Uzman Selim KARAAĞAÇ-Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

9- Protokol ve Görgü Kuralları (Uzman Ufuk KOYUNCU-Basın Halkla İlişkiler Birimi)

10-İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları (Arş.Gör.İhsan METİNNAM-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

11-E-Beyas Kullanımı ve Yazışma Kuralları Eğitimi (Gonca SÖZEN-BEYAS Koordinatörlüğü)

   Katılımcılara katılım belgeleri, eğitim programı sonrasında Rektörlük Yönetim Kurulu Salonunda Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kasım KARAKÜTÜK, Genel Sekreter Serpil GÜNER ile Personel Daire Başkanı Sevinç SEZER tarafından verilmiştir.

     Resimler için tıklayınız.