Hastabakıcılar/Hizmetliler Temel Eğitim Programı

Üniversitemiz hastanelerinde hastabakıcı ya da hizmetli olarak görev yapan personelimiz için 02-04 Aralık 2019 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu binası 8. katında bulunan Hizmet İçi Eğitim Salonunda “Hastabakıcılar/Hizmetliler Temel Eğitim Programı” düzenlenmiş olup, eğitime 10 kişi katılmıştır.

18 saatlik eğitim programında yer alan dersler ve görev alan eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- İlkyardım Eğitimi (Dr. Öğr. Üyesi Behire SANÇAR -Hemşirelik Fakültesi)

2- İlkyardım Eğitimi (Öğr. Gör. Şahinde CANBULAT -Hemşirelik Fakültesi)

3- Öfke ve Stres Yönetimi (Öğr.Gör. Hayri ÇELEBİ – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

4- Kurum Kültürü (Öğr.Gör. Hayri ÇELEBİ – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

5- Etkili İletişim (Öğr.Gör. Hayri ÇELEBİ – Basın Halkla İlişkiler Birimi)

6- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri (Arş.Gör.Özge ERDEMLİ (Eğitim Bilimleri Fakültesi)