Mali İşler Şefleri Temel Eğitim Programı (2017 Yılı)

Üniversitemiz birimlerinin mali işler birimlerinde görev yapan şef ve sorumlu memurları için 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen bu eğitim programına 31 personelimiz katılmıştır. Program kapsamında Güdüleme, Etkileme ve Kurum Kültürü, İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları, Yönetim Yaklaşımları ve Yönetim Süreçleri, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, Etkili ve Güzel Konuşma, Beden Dili ve İletişim, Temel Mevzuat (5018 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun, 6245 sayılı Kanun, KBS Sistemi, Taşınır Mal Yönetmeliği), Stres ve Zaman Yönetimi ve Protokol ve Görgü Kuralları dersleri verilmiştir.