Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemize yeni katılan akademik personelimiz için daha önce de çeşitli tarihlerde “Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı” düzenlenmişti. 2017 yılı içerisinde ilk grubu 10-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Rektörlük 100. Yıl Salonunda 12 saat olarak planlanan bu programa 37 akademisyenimiz katılmıştır. Program kapsamında katılımcılarımıza “Bilim, Üniversite ve Akademik Etik”, “Temel Araştırma Kavramları ve Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yaklaşımlar” ve “Yükseköğretim Mevzuatı” dersleri verilmiştir.