Eğiticilerin Eğitimi Programı (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri)-2017 Yılı

Üniversitemiz birimlerinde personeli hizmet içinde ve işbaşında yetiştirme sorumluluğu üstlenen personelimize yönelik olarak hizmet içi eğitim kavramı, özellikleri ve yöntemleri konusunda gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak amacıyla “Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı) düzenlenmekte olup, 2017 yılı içerisinde 20-24 Şubat 2017 tarihleri arasında 30 saat olarak düzenlenen söz konusu eğitime 13 personelimiz katılmıştır.

 

 

.