Araştırma Görevlileri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı (2017 Yılı 2. Grup)

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğünün çalışmaları kapsamında, Üniversitemizde görev yapan öğretim üyelerinin yanı sıra öğretim üyesi dışındaki akademik personelimize yönelik olarak iki kez düzenlenen eğitimin ikinci kısmına 34 akademik personelimiz katılmıştır. Eğitim programımız 13-17 Şubat 2017 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binasında bulunan Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) Dersliğinde düzenlenmiştir. Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Yrd.Doç.Dr.Celal Deha DOĞAN ile Yrd.Doç.Dr.Mustafa SEVER’in destek verdikleri program kapsamında Nicel Analiz Yöntemleri başlığı altında (Teori: Hipotez Testleri, Normallik Varsayımı ve Testleri, Temel İstatistik Testler; Uygulama: Veri Girişi, Analizlerin Yorumlanması) ve Nitel Analiz Yöntemleri başlığı altında (Teori: Nitel Araştırma Yöntemleri, Geçerlik-Güvenirlik (İnanırlık), İçerik Analizi; Uygulama: Nvivo Tanıtım, Analizlerin Yorumlanması) dersleri verilmiştir. Eğitim programının süresi 30 saattir.