Makam Sekreterleri Temel Eğitim Programı

Üniversitemizde görev yapan makam sekreterleri için 26-30 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen bu eğitim programına 25 kişi katılmıştır. Program kapsamında katılımcılarımız “Yönetici Asistanlığı”, “Protokol ve Görgü Kuralları”, “İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları”, “E-Beyas Kullanımı ve Yazışma Kuralları”, “Öfke ve Stres Yönetimi”, “Etkili ve Güzel Konuşma”,  “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri “, “Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü” ve “Bilgisayar Kullanımı” derslerini aldılar.