Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2016 Yılı 2. Grup)

Üniversitemiz öğretim üyelerine yönelik olarak 05-16 Aralık 2016 tarihleri arasında iki paralel grup halinde düzenlenen “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”nın ikinci kısmında 28 akademik personelimiz katılmıştır.