Yabancı Dil Kursu (İngilizce) (2016 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz akademik personeli için 19 Temmuz – 08 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binasında bulunan Hizmet İçi Eğitim Salonlarında toplamda 45 saat süren “Yabancı Dil Kursları” düzenlenmiştir. 4 grup halinde düzenlenen ve Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarının eğitici olarak destek verdikleri bu programların ilk grubuna 11 akademik personelimiz katılmış olup, katılımcılardan toplanan anket verilerine göre memnuniyet oranı 100 puan üzerinden 87,50 olarak belirlenmiştir.

Program kapsamında Yabancı Diller Yüksekokulu okutmanlarından Buket KASAP ve Orhan ÇAYIR eğitici olarak görev almışlardır.