Görevde 20 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (2016 Yılı 4. Grup)

10-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında düzenlenen “Görevde 20 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı”nın ikinci grubunda 40 personelimiz katılmıştır. Bu gruptaki katılımcılar da Yönetimde İnsan İlişkileri dersi ile Takım Çalışması dersini almışlardır.