Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Hizmet İçi Eğitim Programı

“Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6. maddesinin 1. ve 2. bendleri uyarınca Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde en az 120 saat süreli bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulması zorunludur. Bu nedenle Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan mali hizmetler uzman yardımcımız için 120 saatlik bir hizmet içi eğitim programı ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanmış ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili şubelerinde 24.02-24.03.2014 tarihleri arasında uygulanmıştır. Eğitime bir mali hizmetler uzman yardımcımız katılmıştır.

Eğitim Programında yer alan dersler ve görev alan eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Semra KURTÇA-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

2-Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ayşenur TUÇDAN-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

3-Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1) (Semra KURTÇA-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

3-Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2) (Semra KURTÇA-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

4-Stratejik Planlama Klavuzu (Ayşenur TUÇDAN-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

5-Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği (Semra KURTÇA-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

6-Performans Programı Hazırlama Rehberi (Figan KILIÇ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

7-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programı Hakkında Yönetmelik (Figan KILIÇ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

8-Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelik (Demet KARAOĞLU-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

9-Ayrıntılı Harcama ve Finans Programlarının Hazırlanması, Vize Edilmesi, Uygulanması ve İzlenmesine Dair Usul ve Esaslar (Tuba TOKMAK-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

10-Taşınır Mal Yönetmeliği (Hülya FİŞEK-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

11-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (Tuba TOKMAK-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

12-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Fernaz KIRGIZ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

13-Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Ödenek Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Fernaz KIRGIZ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

14-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (Gökhan ERBEK-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

15-İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar (Gökhan ERBEK-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

16-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Ali Kemal YASAN-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

17-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Fernaz KIRGIZ-     Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

18-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi (Gökhan ERBEK-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

19-Genel Değerlendirme (Semra KURTÇA-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)