Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (2016 Yılı 1. Grup)

Üniversitemize yeni katılan akademik personelimizin kurum aidiyeti duygusunun güçlenmesi ve temel bazı bilgilerin kazandırılması amacıyla 03-06 Mayıs 2016 tarihleri arasında Üniversitemiz Senato Salonunda 16 saatlik “Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 81 akademisyenimizin katıldığı program kapsamında ilk gün Üniversitemiz Yerleşkeleri gezilmiş ve programın diğer günlerinde de Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Ali BALCI tarafından Temel Araştırma Kavramları ve Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yaklaşımlar dersi, Prof.Dr.İnayet AYDIN tarafından Bilim, Üniversite ve Akademik Etik dersi ve Hukuk Fakültesi  öğretim üyelerinden Doç.Dr.Süleyman YILMAZ tarafından Yükseköğretim Mevzuatı dersi verilmiştir.