İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı

Üniversitemizin çok tehlikeli sınıflarında yer alan birimlerinde görev alan personel için 2014 yılında düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ek olarak Tıp Fakültesi Mavi Salonda 10-11 Ocak 2015 tarihleri arasında tekrarlanan bu eğitime 68 kişi katılmıştır.