2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programları

52- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (5. Grup)

51- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (4. Grup)

50- Hemşire Temel Eğitim Programı 

49- Öğrenci İşleri Çalışanları Temel Eğitim Programı 

48- Aday Memur Temel Eğitim Programı 

47- Hastabakıcılar/Hizmetliler Temel Eğitim Programı 

46- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (6. Grup)

45- İdari Personel Oryantasyon Eğitim Programı 

44- Emekliliğe Hazırlık Eğitimi Programı

43- Bölüm Sekreterleri Temel Eğitim Programı (2. Grup)

42- Bölüm Sekreterleri Temel Eğitim Programı (1. Grup)

41- Yönetici Geliştirme Eğitimi Programı (Şube Müdürleri)

40- Biyologlar Temel Eğitim Programı 

39- Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (2. Grup)

38- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (3. Grup)

37- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (3. Grup)

36- İngilizce Konuşma Eğitimi (Konuşma Klubü) Programı (5. Grup)

35- İngilizce Konuşma Eğitimi (Konuşma Klubü) Programı (4. Grup)

34- İngilizce Konuşma Eğitimi (Konuşma Klubü) Programı (3. Grup)

33- İngilizce Konuşma Eğitimi (Konuşma Klubü) Programı (2. Grup)

32- İngilizce Konuşma Eğitimi (Konuşma Klubü) Programı (1. Grup)

31- Yabancı Dil Sınavı (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (3. Grup)

30- Yabancı Dil Sınavı (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (2. Grup)

29- Yabancı Dil Sınavı (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (1. Grup)

28- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (5. Grup)

27- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (4. Grup)

26- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (3. Grup)

25- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2. Grup)

24- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (1. Grup)

23- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2. Grup)

22- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (1. Grup)

21- Mali İşler Şefleri Temel Eğitim Programı

20- Laborantlar Temel Eğitim Programı 

19- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Hizmet İçi Eğitim Programı

18- Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Fen Bilimleri Alanı) (2. Grup)

17- Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Fen Bilimleri Alanı) (1. Grup)

16- Yönetici Geliştirme Eğitimi (Temel Hukuk Kavramları Eğitimi) Programı

15- Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (1. Grup)

14- Ankara Üniversitesi Liderlik Semineri (Yöneticilik ve Liderlik, Protokol ve İmaj Yönetimi)

13- Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (4. Grup)

12- Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (3. Grup)

11- Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (2. Grup)

10- Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (1. Grup)

9- Soru Yazma Teknikleri Eğitim Programı

8- İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulları Üyeleri Eğitim Programı 

7- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2. Grup)

6- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (1. Grup)

5- Eğiticilerin Eğitimi Programı (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri)

4- Araştırma Görevlileri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı (2. Grup)

3- Araştırma Görevlileri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı (1. Grup)

2- Öğretim Üyeleri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı (1. Grup)

1- Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı