İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (Gölbaşı Yerleşkesi Çalışanları 2. Grup)

Üniversitemizde Gölbaşı Yerleşkesinde çalışan akademik ve idari personel için İşveren Vekili tarafından 15-16 Aralık 2015 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine 89 kişi katılmıştır. Bu eğitim programı daha önce 08-09 Aralık 2015 tarihleri arasında düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programına katılamayacak olan akademik ve idari personel için düzenlenmiştir.