Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı

Üniversitemiz üst düzey yöneticilerine yönelik Rektörlük Senato Salonunda 24 Ekim 2015 tarihinde Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı düzenlenmiştir. Program kapsamında Akademik Etik, Yetişkin Eğitimi ve Yaşam Boyu Öğrenme, Öğrenme Psikolojisi, Eğitim Programlarının Hazırlanması Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri, Öğretim Yöntemi Olarak Drama, Öğretimde Materyal Tasarımı ve Ölçme ve Değerlendirme dersleri yer almış olup, programa Üniversitemiz Rektörü ile birlikte toplam 52 yöneticimiz katılmıştır.