Makam Sekreterleri Temel Eğitim Programı

Üniversitemizde görev yapan makam sekreterleri için 19-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Nükleer Bilimler Enstitüsü dersliğinde düzenlenen bu eğitim programına 22 kişi katılmıştır. Program kapsamında katılımcılar “Yönetici Asistanlığı”, “Protokol ve Görgü Kuralları”, “İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları”, “E-Beyas Kullanımı ve Yazışma Kuralları”, “Zaman ve Stres Yönetimi”, “Etkili ve Güzel Konuşma”,  “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri “, “Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü” ve “Bilgisayar Kullanımı” derslerini aldılar.