Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Hizmet İçi Eğitim Programı (2015 Yılı)

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6. maddesinin 1. ve 2. bendleri uyarınca Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde en az 120 saat süreli bir hizmet içi eğitim programına tabi tutulması zorunlu olduğundan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan mali hizmetler uzman yardımcımız için 120 saatlik bir hizmet içi eğitim programı ilgili Daire Başkanlığı ile koordineli olarak hazırlanmış ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili şubelerinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca söz konusu eğitimin bir kısmı da Mali Hizmetler Uzmanları Derneğince hazırlanan program eşliğinde (Antalya’da) 12.10-13.11.2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. Eğitime bir mali hizmetler uzman yardımcımız katılmıştır.