Aday Memur Temel Eğitim Programı

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemizde görev aday personele yönelik olarak 19-30.01.2015 tarihleri arasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Çok Amaçlı Salonda “Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı” uygulanmış olup, söz konusu eğitime 53 aday personel katılmıştır. Eğitim programı kapsamında yer alan dersler ve eğitim görevlilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yrd. Doç. Dr. Necdet AYSAL-Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)

2- Haberleşme (Yrd. Doç. Dr. Besime Pınar ÖZDEMİR-İletişim Fakültesi)

3- Türkçe Dil Bilgisi Kuralları (Okutman Ali GÜL-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi)

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Arş. Gör. İmren Pınar DÜLGAR-Siyasal Bilgiler Fakültesi)

5- Genel Olarak Devlet Teşkilatı (Arş. Gör. İlkay TOSUN-Siyasal Bilgiler Fakültesi)

6- Halkla İlişkiler (Arş.Gör.Merve DİLTEMİZ MOL-İletişim Fakültesi)

7- Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri (Arş. Gör. Serdar YILMAZ-Hukuk Fakültesi)

8- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Arş. Gör. Ali Erdem DOĞANOĞLU-Hukuk Fakültesi)

9- Milli Güvenlik Bilgileri (Arş. Gör. Tamer KAŞIKÇI-Siyasal Bilgiler Fakültesi)

10- Yazışma-Dosyalama Usulleri (Uzman Zeynep AKDOĞAN-Bilgi ve Belge Yönetimi (BEYAS) Koordinatörlüğü)

11- Gizlilik ve Gizliliğin Önemi (Avukat Özlem TÜRKOĞLU-Hukuk Müşavirliği)

12- İnsan Hakları (Avukat Sinan SAKİN-Hukuk Müşavirliği)