Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (2015 Yılı 1. Grup)

Üniversitemizde görev yapan ve 25 hizmet yılını tamamlamış personelin verimliliğini ve güdülenmesini artırmak ve kişisel gelişimine katkıda bulunacak eğitim konularını paylaşmak amacıyla 09-11.03.2015 tarihleri arasında Üniversitemiz ILGAZ Örsem Tesislerinde “Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 73 kişi katılmıştır.

Eğitim programı kapsamında yer alan derslere ve eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- İmaj Yönetimi (Öğr.Gör.Meral GÜNEŞ ERGİN-Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu)

2- Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü (Arş.Gör.Kevser AKYOL-İletişim  Fakültesi)