İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları (İSG Kurulları) Eğitim Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca, 25-26.03.2015 tarihleri arasında Üniversitemiz Senato Salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri Eğitim Programı” düzenlenmiş olup, söz konusu eğitime 48 kişi katılmıştır.

Eğitim programında yer alan dersler ve görev alan eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

2- Acil Durum Önlemleri (Prof.Dr.Bülent AKAY-Mühendislik Fakültesi)

4-Risk Değerlendirmesi (Prof.Dr.Bülent AKAY-Mühendislik Fakültesi)

7- Sıkça Rastlanan İş kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri (Prof.Dr.Bülent AKAY-Mühendislik Fakültesi)

8- İşyerlerine Ait Özel Riskler (Prof.Dr.Bülent AKAY-Mühendislik Fakültesi)

1-İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Ulusal Mevzuat ve Standartlar (Doç.Dr.Şenay GÖKBAYRAK-Siyasal Bilgiler Fakültesi)

5- Meslek Hastalıkları (Doç.Dr.Mine Esin OCAKTAN-Tıp Fakültesi)

9-  İletişim Teknikleri (Doç.Dr.Melike AKTAŞ YAMANOĞLU-İletişim Fakültesi)

6- Kurulun Görev ve Yetkileri (Arş.Gör.Orhan Ersun CİVAN-Hukuk Fakültesi)

3- İş Hijyeninin Temel İlkeleri (Yeşim DOĞAN-Biyoteknoloji Enstitüsü)

Resimler için tıklayınız.