Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (2015 Yılı 3. Grup)

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında, öğretim üyelerine yönelik olarak 09-18.06.2015 tarihleri arasında Senato Toplantı Salonunda “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 37 akademisyen katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Yetişkin Eğitimi (Prof.Dr.Rıfat MİSER-Eğitim Bilimleri Fakültesi

– Akademik Etik (Prof.Dr.İnayet AYDIN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Öğrenme Psikolojisi (Prof.Dr.Müge ARTAR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı (Prof.Dr.Ali Dursun ULUSOY-Hukuk Fakültesi)

-Öğretimde Materyal Tasarımı (Prof.Dr.Hafize KESER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri (Prof.Dr.Fatma Dilek GÖZÜTOK-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Ölçme ve Değerlendirme (Prof.Dr.Nizamettin KOÇ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Öğretim Programlarını Hazırlama (Prof.Dr.Fatma BIKMAZ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Prof.Dr.Ayşen APAYDIN-Fen Fakültesi)

-Sınıf Yönetimi ve İletişim (Doç.Dr.Erten GÖKÇE-Eğitimi Bilimleri Fakültesi)

-Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Doç.Dr.Cemal ATAKAN-Fen Fakültesi)

-Bologna Süreci  ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi (Yrd.Doç.Dr.Cem BABADOĞAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Resimler İçin tıklayınız.