İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (Keçiören ve Gümüşdere Yerleşkeleri)

6331 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitemiz Keçiören ve Gümüşdere Yerleşkelerinde görev yapan akademik ve idari personelimiz için 13-14.06.2015 tarihleri arasında Devlet Konservatuvarı Konferans Salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 119 personel katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğitim görevlilerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

– Meslek Hastalıklarının Sebepleri (Prof.Dr.Aytül ÇAKMAK-Tıp Fakültesi)
– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (Prof.Dr.Seher Nazlı ATAK-Tıp Fakültesi)
– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (Prof.Dr.Tuğrul ERBAYDAR-Tıp Fakültesi)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Bülent AKAY)

– İş Yeri Temizliği ve Düzeni (Doç.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP-Mühendislik Fakültesi)

 – Genel Konular (Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali ŞUĞLE-Siyasal Bilgiler Fakültesi)
– Teknik Konular (Yrd.Doç.Dr.Suna ERTUNÇ)
– İlk Yardım (Uzman Volkan BAYTAŞ-Tıp Fakültesi)
Resimler için tıklayınız.