2014 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programları

54- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (10. Grup)

53- Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (4. Grup)

52- Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (3. Grup)

51- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (14. Grup)

50- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (13. Grup)

49- Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (2. Grup)

48- Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı (1. Grup)

47- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (9. Grup)

46- Ankara Üniversitesinde Göreve Yeni Başlayan İdari Personel Oryantasyon Eğitim Programı

45- Personel İşleri Şefleri Temel Eğitim Programı

44- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (8. Grup)

43- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (2. Grup)

42- Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (1. Grup)

41- Ankara Üniversitesi Liderlik Semineri-2 (Stresle Başa Çıkma) Programı

40- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (7. Grup)

39- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (12. Grup)

38- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (11. Grup)

37- Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı

36- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (6. Grup)

35- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (5. Grup)

34- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (13.10-07.11.2014) (2. Grup)

33- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi (13.10-07.11.2014) (1. Grup)

32- Mali Hizmetler Uzmanlarına Yönelik Eğitim Programı

31- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (10. Grup)

30- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (9. Grup)

29- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (8. Grup)

28- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (7. Grup)

27- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (6. Grup)

26- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (5. Grup)

25- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (4. Grup)

24- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (3. Grup)

23- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (2. Grup)

22- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (1. Grup)

21- Koruma ve Güvenlik Görevlileri Temel Eğitim Programı

20- Kütüphaneci Kadrosunda Çalışanların Temel Eğitim Programı

19- Temel Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Santral Memurları)

18- Temel Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Öğrenci İşleri Personeli)

17- Temel Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Makam Sekreterleri)

16- Temel Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Şoförler)

15- Hemşire Temel Eğitim Programı

14- Öğrenci İşleri Çalışanları Temel Eğitim Programı

13- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Semineri

12- Öğrenci İşleri Şefleri Temel Eğitim Programı

11- Santral Memurları Temel Eğitim Programı

10- Ankara Üniversitesi Liderlik Semineri

9- Şoför Temel Eğitim Programı

8- Hastane Danışma ve Kayıt Birimi Çalışanları Temel Eğitim Programı

7- Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Hizmet İçi Eğitim Programı

6- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (4. Grup)

5- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (3. Grup)

4- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2. Grup)

3- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (1. Grup)

2- Makam Sekreterleri Temel Eğitim Programı

1- Kütüphanelerde Görev Yapan Kütüphaneci Kadrosu Dışındaki Personelin Temel Eğitim Programı