İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (9. Grup)

6331 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitemiz çok tehlikeli sınıflarında yer alan birimlerde görev yapan akademik ve idari personelimiz için 05-07 Temmuz 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan Salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 502 personel katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

– İş Yeri Temizliği ve Düzeni (Doç.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP

– Meslek Hastalıklarının Sebepleri (Prof.Dr.Birgül PİYAL)
– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (Prof.Dr.Ahmet SALTIK)
– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (Prof.Dr.Aytül ÇAKMAK)
-İlk Yardım (Prof.Dr.Deniz ÇALIŞKAN)
– Genel Konular (Doç.Dr.Şenay GÖKBAYRAK)
– İlk Yardım (Uzman Sanem ÇAKAR TURHAN)
– Genel Konular (Prof.Dr.Levent AKIN)
– İlk Yardım (Uzman Başak Ceyda MEÇO)
– Genel Konular (Yrd.Doç.Dr.Gaye Burcu YILDIZ)
– Teknik Konular (Yrd.Doç.Dr.Suna ERTUNÇ)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Bülent AKAY)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Recep KILIÇ)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Halim MUTLU)
– Teknik Konular (Doç.Dr.Didem KAHYA)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Müşerref ÖNAL)