İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (4. Grup)

6331 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitemiz çok tehlikeli sınıflarında yer alan birimlerde görev yapan akademik ve idari personelimiz için 21-22 Haziran 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan Salonunda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 462 personel katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

– Meslek Hastalıklarının Sebepleri (Prof.Dr.Birgül PİYAL)

– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (Prof.Dr.Ahmet SALTIK)
– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (Prof.Dr.Seher Nazlı ATAK)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Müşerref ÖNAL)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Hüseyin ÜNVER)
– İş Yeri Temizliği ve Düzeni (Doç.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP)
– Teknik Konular (Doç.Dr.Didem KAHYA)
– Genel Konular (Arş.Gör.Orhan Ersun CİVAN)
– İlk Yardım (Uzman Volkan BAYTAŞ)