İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı (2. Grup)

6331 sayılı Kanun kapsamında, Üniversitemiz çok tehlikeli sınıflarında yer alan birimlerde görev yapan akademik ve idari personelimiz için 14-15 Haziran 2014 tarihleri arasında Tıp Fakültesi Mavi Salonda “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 44 personel katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

– Meslek Hastalıklarının Sebepleri (Prof.Dr.Birgül PİYAL)

– Teknik Konular (Prof.Dr.Halim MUTLU)
– Teknik Konular (Prof.Dr.Müşerref ÖNAL)
– Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri (Prof.Dr.Aytül ÇAKMAK)
– İş Yeri Temizliği ve Düzeni (Doç.Dr.Fatma Duygu ÖZEL DEMİRALP)
– Genel Konular (Yrd.Doç.Dr.Gaye BAYCIK)
– Teknik Konular (Yrd.Doç.Dr.Suna ERTUNÇ)
  -İlk Yardım (Uzman Ahmet Onat BERMEDE)
– Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması (Kaan TİRYAKİOĞLU)
Resimler için tıklayınız.