Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (1. Grup)

Üniversitemiz araştırma görevlilerine yönelik olarak 24 Kasım-25 Aralık 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 2 Nolu Derslikte “Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiş, söz konusu eğitim programına 36 kişi katılmıştır.

Eğitim Programında yer alan dersler ve eğitim görevlilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1-Yetişkin Eğitimi (Prof.Dr.Rıfat MİSER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

2-Ölçme ve Değerlendirme (Prof.Dr.Nizamettin KOÇ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

3-Öğretim Programlarını Hazırlama (Prof.Dr.Fatma BIKMAZ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

4-Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı (Prof.Dr.Muharrem ÖZEN-Hukuk Fakültesi)

5-Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Prof.Dr.Ayşen APAYDIN-Fen Fakültesi)

6-Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları (Doç.Dr.Cemal ATAKAN-Fen Fakültesi)

7-Sınıf Yönetimi ve İletişim (Doç.Dr.Erten GÖKÇE-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

8-Öğretimde Materyal Tasarımı (Doç.Dr.Ayfer ALPER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

9-Sınıf Yönetimi ve İletişim (Yrd.Doç.Dr.Ayşegül BAYRAKTAR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

10-Yetişkin Eğitimi (Öğr.Gör.Fevziye SAYILAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

11-Öğrenme Psikolojisi (Arş.Gör.Eylem TÜRK-Eğitim bilimleri Fakültesi)

12-Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri (Arş.Gör.Özgür ULUBEY-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

13-Öğretim Programlarını Hazırlama (Arş.Gör.Ece KOÇER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

14-Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi (Uzman Tuba AKAR-Bologna Süreci Koordinatörlüğü)

Resimler İçin tıklayınız.