Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi (13.10-07.11.2014) (1. Grup)

Üniversitemiz Hizmet İçi Eğitim Koordinatörlüğü çalışmaları kapsamında, öğretim üyelerine yönelik olarak 13 Ekim -07 Kasım 2014 tarihleri arasında Senato Toplantı Salonunda “Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitim programına 34 akademisyen katılmış olup, eğitim programında yer alan dersler ve eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

-Yetişkin Eğitimi (Prof.Dr.Rıfat MİSER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Bologna Süreci  ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi (Prof.Dr.Afsun Ezel ESATOĞLU-Sağlık Bilimleri Fakültesi)

-Öğrenme Psikolojisi (Prof.Dr.Müge ARTAR-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı (Prof.Dr.Muharrem ÖZEN-Hukuk Fakültesi)

-Öğretimde Materyal Tasarımı (Prof.Dr.Hafize KESER-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Öğretim Yaklaşımları, Yöntem ve Teknikleri (Prof.Dr.Fatma Dilek GÖZÜTOK-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Sınıf Yönetimi ve İletişim (Yrd.Doç.Dr.Cem BABADOĞAN-Eğitimi Bilimleri Fakültesi)

-Ölçme ve Değerlendirme (Prof.Dr.Nizamettin KOÇ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Öğretim Programlarını Hazırlama (Prof.Dr.Fatma BIKMAZ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Akademik Danışmanlık ve OSB Uygulamaları (Prof.Dr.Ayşen APAYDIN-Fen Fakültesi)

-Akademik Danışmanlık ve OSB Uygulamaları (Doç.Dr.Cemal ATAKAN-Fen Fakültesi)

-Yetişkin Eğitimi (Doç.Dr.Hayat BOZ-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Öğretimde Materyal Tasarımı (Prof.Dr.Nurettin ŞİMŞEK-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Ölçme ve Değerlendirme (Prof.Dr.Nükhet DEMİRTAŞLI-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

-Bologna Süreci  ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi (Yrd.Doç.Dr.Berna ASLAN-Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Resimler İçin tıklayınız.