Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2019 Yılı 4. Grup)

Üniversitemiz idari personeli için 23-24 Aralık 2019 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Bilgisayar Salonunda “Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı” düzenlenmiştir. 11 saat olarak düzenlenen bu eğitime 16 personelimiz katılmıştır. Eğitim programı kapsamında Uzaktan Eğitim Merkezi öğretim görevlilerinden Murat ÇINAR ve Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğünden Emre AKBAŞ eğitici olarak yer almışlardır.