İdari Personel Oryantasyon Eğitim Programı

Üniversitemizde göreve yeni başlayan idari personelimiz için 23-26 Aralık 2019 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası 8. Kat Hizmet İçi Eğitim Salonunda düzenlenen “İdari Personel Oryantasyon Eğitim Programı” kapsamında personelimiz yerleşke turuna katıldıktan sonra ofis eğitimlerini ve “Kurum Kültürü”, “Resmi Yazışma Kuralları”, “Protokol ve Görgü Kuralları”, “Ankara Üniversitesinin Tanıtılması” ve de “Akademik ve İdari Yapılanma” derslerini almışlardır. Ayrıca oryantasyon eğitiminin ilk günü Rektörlüğümüzde, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayşen APAYDIN, ilgili birim amirleri ve aday personelimiz yemekte biraraya gelmiştir. Programa 27 personelimiz  katılmış olup, programımızda Basın Halkla İlişkiler Biriminden Öğr. Gör. Hayri ÇELEBİ, Eğitim Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. Özge ERDEMLİ, Personel Daire Başkanlığından Remziye ÇELİKBAŞ ve Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğünden Burcu YILMAZ eğitim görevlisi olarak yer almışlardır.