Hemşire Temel Eğitim Programı

Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde görev yapan hemşireler için 05-09.05.2014 tarihleri arasında “Hemşire Temel Eğitim Programı” Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim programında yer alan “İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları” dersi için Eğitim Bilimleri Fakültesi Drama Salonu da kullanılmıştır.

Eğitime Üniversitemiz hemşireleri arasından 24 kişi katılmıştır.

Eğitim Programında yer alan dersler ve görev alan eğiticilerimize ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

1- Hasta Hakları Eğitimi (Prof.Dr.Zarife ŞENOCAK-Hukuk Fakültesi)

2-Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü (Doç.Dr.Sema BECERİKLİ-İletişim Fakültesi)

3-Protokol ve Görgü Kuralları (Doç.Dr.Aslı YAĞMURLU-İletişim Fakültesi)

4-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri (Yrd.Doç.Dr.Nihan DEMİRKASIMOĞLU- Eğitim Bilimleri Fakültesi)

5-Tıbbi Kayıtların Tutulması, Saklanması ve Bunlarla İlgili Sorumluluklar (Öğr.Gör.Aysel KÖKSAL-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)

6-Hasta Hakları Eğitimi (Arş.Gör.Dr.Önder İLGİLİ-Tıp Fakültesi)

7- Etkili ve Güzel Konuşma (Ali Nail BESEN –Basın Halkla İlişkiler Birimi)

8-İnsan İlişkileri Drama Çalışmaları (Sema ÇAKIR-Drama Lideri)

Katılımcılara katılım belgeleri, eğitim programı sonrasında Rektörlük Senato Salonunda Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Kasım KARAKÜTÜK, Personel Daire Başkanı Sevinç SEZER ve Öğr.Gör.Aysel KÖKSAL tarafından verilmiştir.

Resimler için tıklayınız.