Hemşire Temel Eğitim Programı

Üniversitemizde görev yapan hemşirelere yönelik olarak 21-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binası 8. Katında Bulunan Hizmet İçi Eğitim Salonunda “Hemşire Temel Eğitim Programı” düzenlenmiştir.

24 hemşiremizin katıldığı söz konusu etkinlik kapsamında katılımcılarımıza Tıbbi Kayıtların Tutulması, Saklanması ve Bunlarla İlgili Sorumluluklar, Halkla İlişkiler ve Kurum Kültürü, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri, Bilgisayar Eğitimi (Word-Excel ve İnternet Uygulamaları), Etkili İletişim ve Beden Dili, Etkili ve Güzel Konuşma, Protokol ve Görgü Kuralları, Öfke ve Stres Yönetimi, Ülkemizde Malpraktis Uygulamaları ve Hasta Hakları Eğitimi konulu dersler verilmiştir.