Personel Bilgi Sistemi (PBS) Kullanımı Eğitim Programı (2019 Yılı 1. Grup) 

Üniversitemizin akademik, idari, sözleşmeli personeli ile işçilerinin bilgilerinin saklandığı ve Personel Daire Başkanlığınca kullanılmakta olan “personel programı”nın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı yazılım geliştirme uzmanları bu ihtiyaç doğrultusunda, yeni bir personel programının oluşturulması çalışmalarını tamamlamış ve yeni Personel Bilgi Sistemi (PBS)’yi Üniversitemize kazandırmıştır. İlk etapta her iki personel programı da kullanılmaya devam edilmiş olup, 2019 yılının Ağustos ayından itibaren  yalnızca yeni programa veri işlenmiştir.
 
Bununla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programına (HİTAP) veri girişi yapan Üniversitemizin diğer birimlerindeki personele, Personel Bilgi Sistemi (PBS) kullanıcı şifresi verilerek, görevli olan bu personelden ilk aşamada bazı işlemlerin veri girişinin yapılması istenmiştir. Bu doğrultuda ilgili personele 2 saat “Personel Bilgi Sistemi (PBS) Kullanımı Eğitim Programı” düzenlenmiş olup, 02 Ekim 2019 tarihinde birinci grupta 31 personelimiz bu eğitimi almıştır. Program kapsamında Personel Daire Başkanlığından Neşe ÖZMEN ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Cem GÜNDÜZOĞLU eğitici olarak görev almışlardır.