İç Denetçiler Temel Eğitim Programı

Üniversitemizde ilk kez düzenlenen eğitim programlarından birisi olan “İç Denetçiler Temel Eğitim Programı” 18-28 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenmiş ve Üniversitemizde görev yapmakta olan beş iç denetçimiz eğitime katılmıştır. 24 saat olarak planlanan program kapsamında iç denetçilerimiz Yönetim Yaklaşımları ve Yönetim Süreçleri, Etkili İletişim ve Beden Dili, Liderlik ve Takım Çalışması, Hitabet ve Güzel Konuşma, Protokol ve Görgü Kuralları,Yönetim Becerileri, Güdüleme, Etkileme (İkna Yöntemleri) ile Stres ve Zaman Yönetimi derslerini almışlardır.