Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2019 Yılı 3. Grup)

Üniversitemiz idari personeli için 2019 yılı içinde üçüncüsü düzenlenen bu eğitime 15 idari personelimiz katılmıştır. Program kapsamında Eğitim Bilimleri Fakültesinden Arş. Gör. Şanser BULU ve BEYAS Koordinatörlüğünden Burcu YILMAZ destek vermişlerdir. 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında Hizmet İçi Eğitim Bilgisayar Salonunda düzenlenen eğitimde Microsotf Word 2007 Kullanımı, Microsoft Excel 2007 Kullanımı, İnternet Uygulamaları ve E-Beyas Kullanımı dersleri verilmiştir.