Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2019 Yılı 1. Grup)

Üniversitemizde görev yapan öğretim üyesi dışındaki akademik personele yönelik olarak Rektörlük 100. Yıl Salonunda 28 Ocak – 27 Şubat 2018 tarihleri arasında paralel iki grup halinde “Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiş, söz konusu eğitim programının ilk kısmına 79 akademisyenimiz katılmıştır. Programın süresi 65 saat olup, program kapsamında Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Programlarını Hazırlama, Eğitimde Yöntem Olarak Drama, E-Beyas Uygulamaları, İntihal Programı Kullanımı, Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları, Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Etik, Sınıf Yönetimi ve İletişim, Öğretimde Materyal Tasarımı, Öğretim Yaklaşımları Yöntem ve Teknikleri ve de Protokol ve Görgü Kuralları dersleri yer almıştır.