Akademik Yazma Eğitimi (İngilizce) Programı (2. Grup)

Koordinatörlüğümüz çalışmaları kapsamında Üniversitemizde Akademik Yazma Eğitimi ilk kez 13-21 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Söz konusu eğitim, 2018 yılı içerisinde 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu binası 6. katında bulunan hizmet içi eğitim salonunda tekrar düzenlenmiştir. İki farklı gruba yönelik olarak planlanan eğitimin bu kısmına 7 akademisyenimiz katılmıştır. Programın süresi 12 saattir. Programımıza Yabancı Diller Yüksekokulundan Öğr.Gör.Dr.Hakan CANGIR eğitici olarak destek vermiştir.