Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı

Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemizde görev yapan aday personele yönelik olarak Temel Eğitim programları 17-28 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenmişti. Hazırlayıcı eğitim programları da 14 Ocak – 11 Şubat 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı, 75 saat olarak hazırlanmış ve programın ilk 30 saati Ord.Prof.Dr.Şevket Aziz Kansu Binasında bulunan hizmet içi eğitim salonunda bütün adaylarımızın katılımı ile sağlanmıştır. Eğitimin diğer kısmı ise personelin yaptıkları göreve göre ilgili birimlerde gerçekleştirilmiştir. Eğitime katılan 24 aday personelimize program sonunda hazırlayıcı eğitim sınavı yapılmıştır.