2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programları

67- Emekliliğe Hazırlık Eğitim Programı

66- Web Tasarımı Uygulamaları Eğitim Programı (5. Grup)

65- Aday Memur Temel Eğitim Programı

64- Öğrenci İşleri Çalışanları Temel Eğitim Programı

63- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2. Grup)

62- Web Tasarımı Uygulamaları Eğitim Programı (4. Grup)

61- İlkyardım Eğitimi Programı

60- Web Tasarımı Uygulamaları Eğitim Programı (3. Grup)

59- Web Tasarımı Uygulamaları Eğitim Programı (2. Grup)

58- Web Tasarımı Uygulamaları Eğitim Programı (1. Grup)

57- Mühendisler Temel Eğitim Programı

56- Makam Sekreterleri Temel Eğitim Programı 

55- Biyologlar Temel Eğitim Programı 

54- Ankara Üniversitesi Liderlik Semineri (İş Yaşamında Çatışma Yönetimi ve Etkili İletişim)

53- Ankara Üniversitesinde Çevre Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulamaları Eğitim Programı 

52- Hemşire Temel Eğitim Programı

51- Bölüm Sekreterleri Temel Eğitim Programı 

50- İdari Personel Oryantasyon Eğitim Programı 

49- Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (2. Grup)

48- Etkili İletişim Semineri 

47- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (8. Grup)

46- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (7. Grup)

45- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (6. Grup)

44- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (5. Grup)

43 -İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (4. Grup)

42- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (3. Grup)

41- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (2. Grup)

40- İngilizce Konuşma Eğitimleri (Konuşma Klubü) Programı (1. Grup)

39- Yabancı Dil Sınavı Hazırlık (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (6. Grup)

38- Yabancı Dil Sınavı Hazırlık (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (5. Grup)

37- Yabancı Dil Sınavı Hazırlık (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (4. Grup)

36- Yabancı Dil Sınavı Hazırlık (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (3. Grup)

35- Yabancı Dil Sınavı Hazırlık (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (2. Grup)

34- Yabancı Dil Sınavı Hazırlık (YDS) Hazırlık Eğitimi Programı (1. Grup)

33- Akademik Çeviri Eğitimi (İngilizce) Programı (2. Grup)

32- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (8. Grup)

31- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (7. Grup)

30- Soru Yazma Teknikleri Eğitim Programı (2. Grup)  

29- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (6. Grup)

28- Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (2. Grup)

27- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (5. Grup)

26- Soru Yazma Teknikleri Eğitim Programı (1. Grup)  

25- Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (1. Grup)

24- Akademik Çeviri Eğitimi (İngilizce) Programı (1. Grup)

23- Temel Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Makam Sekreterleri)

22- Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Sosyal Bilimler Alanı)

21- Temel Mesleki İngilizce Eğitim Programı (Öğrenci İşleri Personeli)

20- Araştırma Görevlileri İçin Araştırma Yöntemleri Eğitim Programı (Sağlık Bilimleri Alanı)

19- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (4. Grup)

18- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (3. Grup)

17- Personel İşleri Şefleri Temel Eğitim Programı 

16- Toplantı Yönetimi Eğitim Programı

15- Öğretim Üyeleri İçin Nitel ve Nicel Analiz Yöntemleri Eğitim Programı

14- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (2. Grup)

13- Akademik Personel Oryantasyon Eğitim Programı (1. Grup)

12- Görevde 20 Yılını Tamamlayan Personele Motivasyon Eğitim Programı

11- Mobbing ve Cinsel Taciz Eğitim Programı

10- İleri Bilgisayar Kullanımı Eğitim Programı (1. Grup)

9- Mali İşler Çalışanları Temel Eğitim Programı 

8- Temel Bilgisayar Kullanımı Eğitimi Programı (1. Grup)

7- Kalite Değerlendirme Eğitimi Programı

6- Eğiticilerin Eğitimi (Hizmet İçi Eğitim Kavram ve Teknikleri) Programı

5- Kütüphanelerde Görev Yapan Kütüphaneci Dışındaki Personelin Temel Eğitim Programı 

4- Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı 

3- Ankara Üniversitesi Liderlik Semineri (Yönetim Becerileri Eğitimi)

2- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (2. Grup)

1- Öğretim Üyeleri İçin Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (1. Grup)