Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemizde görev yapan öğretim üyesi dışındaki akademik personele yönelik olarak Rektörlük 100. Yıl Salonunda 02 Mayıs – 6 Haziran 2017 tarihleri arasında paralel iki grup halinde “Araştırma Görevlileri İçin Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiş, söz konusu eğitim programının ilk kısmına 141 akademisyenimiz katılmıştır. Programın süresi 62 saat olup, program kapsamında Eğitim Öğretim İle İlgili Yükseköğretim Mevzuatı, Öğrenme Psikolojisi, Öğretim Programlarını Hazırlama, Eğitimde Yöntem Olarak Drama, E-Beyas Uygulamaları, İntihal Programı Kullanımı, Akademik Danışmanlık ve OBS Uygulamaları, Bologna Süreci ve Eğitim Yeterliklerinin Belirlenmesi, Ölçme ve Değerlendirme, Akademik Etik, Sınıf Yönetimi ve İletişim, Öğretimde Materyal Tasarımı ve Öğretim Yaklaşımları Yöntem ve Teknikleri dersleri yer almıştır.