Yönetici Geliştirme Eğitimi (Temel Hukuk Kavramları Eğitimi) Programı

19-24 Nisan 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz yöneticilerine yönelik olarak Rektörlük 100. Yıl Salonunda “Yönetici Geliştirme Eğitimi (Temel Hukuk Kavramları Eğitimi) Programı” düzenlenmiştir. Programda katılımcılarımızla hukukun temel kavramları, idare hukukunun ve de disiplin-ceza soruşturmalarının yürütülmesi ile ilgili ilke ve esasların neler olduğunun paylaşılması amaçlanmıştır. Söz konusu eğitim programının uygulanmasında, Üniversitemizin 2017-2020 yılları dönemi için hizmet içi eğitim planının oluşturulması döneminde görüşülen Üniversitemiz yöneticilerinin görüşleri etkili olmuştur. Eğitim programı Rektörlük 100. Yıl Salonunda düzenlenmiş ve 90 akademik ve idari personelimiz bu eğitime katılmıştır. Eğitim programında Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri Prof.Dr.Gülriz UYGUR, Yrd.Doç.Dr.Kaya Burak ÖZTÜRK ve Yrd.Doç.Dr.Artuk ARDIÇOĞLU görev almışlardır.