Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı (2017 Yılı 1. Grup)

Üniversitemiz akademik personeline proje hazırlama konusunda gerekli bilgileri sunmak amacıyla “Ulusal ve Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimi Programı” düzenlenmiştir. 21 Mart 2017 tarihinde iki grup ve 22 Mart 2017 tarihinde iki grup olmak üzere 2017 yılı içerisinde 4 farklı grup için düzenlenen bu eğitimin ilk grubundaki katılımcı sayısı 52’dir. 7 saat olarak düzenlenen eğitimin eğitim görevlisi ise Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Bahadır AKTUĞ’dur.